httpWB_SC_2//www.facebook.com/people/%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%9F-%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F/100000032184168

אודותינו

השירותים שלנו

פעילויות / אטרקציות
באתר ישנם מספר אטרקציות וסדנאות הפעלה לילדם בין היתר: פינת חי ופינת ליטוף חיות, פינת נדנדות, וגם סדנאות בהתאם לפירוט הבא:

צפייה וליטוף גמלים:
אם תהיתם מה הקשר בין פקיעין לגמלים אז הנה התשובה : פקיעין הינו  כפר עתיק יומין ולפני למעלה מ- 50 שנה היו הרבה גמלים באזור , הגמלים שימשו את המקומיים בעבודות החקלאות , בעיקר להעברת יבולים .

פינת חי ופינת ליטוף חיות:
באתר קיים פינת חי ופינת ליטוף חיות , עזים, גדיים , אווזים , טווסים, ארנבות , תרנגולות

יצירת נרות מדונג :
יצירת נרות על ידי גלגול לוחות מדונג דבורים גולמי על פתיל מיוחד, קישוט הנרות הינו עם פייטם צבעוניים וסיכות .
דונג הדבורים הינו אחד המוצרים החשובים של הכוורת והוא מופרש לצורך בניית החלות, הדונג מופרש מבלטות מיוחדות שבגופה של הדבורה, במגעו עם האוויר הדונג מתגבש ונהיה קשיח, צבעו הטבעי צהוב בהיר.
בתהליך מחזור הדונג במפעל מתקבלים את הנרות על מנת לשמש תבנית בסיס ליצירת חלות חדשות .

בקבוקי חול צבעוני :
סדנא מעניינת לילדים, כל ילד מקבל בקבוק זכוכית שאותו הוא בוחר ממגוון של בקבוקים, וממלא אותו עם חול במגוון רחב של צבעים, ובעזרת הקש הוא יכול לעשות כל מיני צורות בתוך הבקבוק .

צביעת תבניות גבס :
הילד מקבל  תבנית גבס שאותה הוא בוחר מתוך מגוון צורות מוכנות, ויצבע אותם בעזרת מגוון רחב של צבעים.

פינת משחקים לילדים :
מתחת לסוכה גפנים יפהפייה ישנם נדנדות ופינת משחקים לילדים

קליעת סלים :
(לפעמים או בתיאום מראש) ניתן לעשות אצלנו סדנה מעניינת במיוחד בהדרכת אורית .ספרים הרבה סיפורים עממיים מעניינים על הגמלים .

יצירת נרות מדונג:
יצירת נרות על ידי גלגול לוחות מדונג דבורים גולמי על פתיל מיוחד, קישוט הנרות הינו עם פייטם צבעוניים וסיכות .
דונג הדבורים הינו אחד המוצרים החשובים של הכוורת והוא מופרש לצורך בניית החלות, הדונג מופרש מבלטות מיוחדות שבגופה של הדבורה, במגעו עם האוויר הדונג מתגבש ונהיה קשיח, צבעו הטבעי צהוב בהיר.
בתהליך מחזור הדונג במפעל מתקבלים את הנרות על מנת לשמש תבנית בסיס ליצירת חלות חדשות .

בקבוקי חול צבעוני :
סדנא מעניינת לילדים, כל ילד מקבל בקבוק זכוכית שאותו הוא בוחר ממגוון של בקבוקים, וממלא אותו עם חול במגוון רחב של צבעים, ובעזרת הקש הוא יכול לעשות כל מיני צורות בתוך הבקבוק .

צביעת תבניות גבס :
הילד מקבל  תבנית גבס שאותה הוא בוחר מתוך מגוון צורות מוכנות, ויצבע אותם בעזרת מגוון רחב של צבעים.

פינת פיקניק למשפחות :
באתר קיים פינת פיקניק למשפחות כ- 100 מקומות ישיבה

<<
>>